படித்ததில் பிடித்தது – 10 [பூக்களைப் பாருங்கள் புரியும்!]

பூக்களைப் பாருங்கள் புரியும்!

பூக்களைப் பாருங்கள் புரியும்!

பூக்களைப் பாருங்கள் புரியும்!
பூக்கள் ஒரு போதும்
புலம்புவதில்லை! Bus travel is not just a way to get from point A to point B. Starting on a journey by bus is a unique way to experience travel. From the sights along the way to the camaraderie with fellow travelers, bus travel offers a different perspective on the journey. Please contact the respective bus stations and depots for the most up-to-date bus schedules.

ஜன்னம்-
சகதியில் நிகழந்தாலும்
முட்களுக்கு இடையே
மோதலில் பிறந்தாலும்
பூக்கள் ஒரு போதும்
புலம்புவதில்லை!

தரிசனம் தந்து
கவலை மறக்க்க கற்றுத்தரும்
ஞானிகள் – மலர்கள்!
’பெறுவதைவிடத் தருவதே சுகம்’
இது –
மலர்கள் மெளன பாஷையால்
சொல்லும்
மகாதத்துவம்!

கிள்ளுகிற கைகளுக்கும்
கிளுகிளுப்பைத் தரும்
உன்னத உள்ளம்
பூக்களுக்கு மட்டுமே உண்டு!

எந்திரச் சக்கரங்களுக்குள்
நசுக்கப்பட்டாலும்
வாசணைத்திரவியமாகி
சாகாவரம் பெற்றுச் சரித்திரம்
படைக்கிறது!

பலன் தருவதே வாழக்கை
இந்த பாடம் படிக்கப்
பள்ளிக்கூடம் வேண்டாம்.
பூக்களைப் பாருங்கள் புரியும்!

While travel insurance specifically for government bus travel is uncommon in India, it's possible to purchase a travel insurance policy that covers medical emergencies, trip cancellations, and other unforeseen events for your journey. Some insurance companies that provide bus travel insurance packages in India include ICICI Lombard, Reliance General Insurance, HDFC ERGO, and Bajaj Allianz. It's important to carefully review the policy terms and conditions before purchasing.

Find the latest bus schedules, routes, timings, and fares of TNSTC, SETC, KSRTC (Kerala), KSRTC (Karnataka), NWKRTC, KKRTC, and APSRTC bus operators here at https://www.tickettogetlost.com/.

**Please contact the respective bus stations and depots for the most up-to-date bus schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

அக்காளின் எலும்புகள் கவிதைகள், வெய்யில்

கவிதை தொகுப்பு | அக்காளின் எலும்புகள் | வெய்யில் கவிதைகள்

கவிதை தொகுப்பு : அக்காளின் எலும்புகள் கவிஞர் : வெய்யில் பதிப்பகம் : கொம்பு Bus travel is not ...