படித்ததில் பிடித்தது – 11 [உயிர் முத்தம்]

Last Updated on November 14, 2013 Note that in some cases, the bus images displayed are representative. Please contact the respective bus stands and depots for the most up-to-date bus schedules.

உயிர் முத்தம்

உயிர் முத்தம்

விளையாட்டாய்
விழி முடி அமர்கிறேன்
என்ன தருவாளென்று
கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில்
மடியில்
தலைசாய்த்து
எனைத் தாங்கி
உயிர் முத்தம் தருகிறாள் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*