Tag Archives: Coonoor Halakkarai Aravenu Road

On the Road | Coonoor – Halakkarai – Aravenu

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m30!1m12!1m3!1d62581.71571261984!2d76.79966868698314!3d11.381579229539907!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m15!3e0!4m5!1s0x3ba894efa2fd0d5b%3A0x192d8d872b04dbbb!2sCoonoor%2C+Tamil+Nadu!3m2!1d11.353002199999999!2d76.7959095!4m3!3m2!1d11.382967299999999!2d76.8413824!4m3!3m2!1d11.4081589!2d76.8734886!5e0!3m2!1sen!2sin!4v1477371074115&w=600&h=450] Coonoor – Aravenu Road (via Halakkarai). Coonoor, Nilgiris, Tamil Nadu.

Read More »